Home

Loonwerk
VEEHOUDERIJ

Van bemesten, zaaien en land klaarmaken tot inkuilen van mais, gras en overige veehouderijgewassen. Loon & grondverzetbedrijf Poland verricht al uw loonwerkzaamheden in de veehouderij.

lees verder

Loonwerk
TUIN & AKKERBOUW

Met onder andere een volautomatische machine, bunkerrooimachines en een rups spitzaaimachine voert Loon & grondverzetbedrijf Poland uw loonwerkzaamheden in de tuin- en akkerbouw netjes uit.

lees verder

INfra &
grondverzet

Loon & grondverzetbedrijf Poland wordt, naast de reguliere grondverzetwerkzaamheden, ook ingezet worden voor tuin- & parkwerkzaamheden en gladheidsbestrijding in de winter.

lees verder

onderhoud
bermen & sloten

Baggeren, slootonderhoud, onderhoud van watergangen, maar ook maaien en zaaien van bermen en taluds is onderdeel van de uitgebreide dienstverlening van loon & grondverzetbedrijf Poland.

lees verder

POLAND BV

Zandweg 3-5
1738 DA Waarland

Telefoon:  0226-421493
Planning:  06-19887647
Werkplaats:  06-55864494

info@loonbedrijfpoland.nl

loonbedrijf en grondverzet poland - persoonlijk & betrokken